ติดต่อเต็นท์

สนธยามอเตอร์

305 ม.6 ต.แม่หล่าย

อ.เมือง จ.แพร่

081-6037397 (ช่วย), 081-8851383 (หวิน)